Peszle metalowe

Peszle metalowe nieuszczelniane i uszczelniane sznurkiem lniano-konopnym lub mineralnym