Zasilacze awaryjne UPS GT

Zasilacze awaryjne Polskiej firmy GT
UPS i battery packi do zastosowań podtrzymania zasilania:
- komputerów osobistych/stacji roboczych
- DataCenter
- w Szafach Rack
- urządzeń medycznych
- w obiektach o krytycznym znaczeniu, morskich i przybrzeżnych
- na zewnątrz budynku