Regulamin sklepu internetowego
搂 1
Postanowienia wst臋pne

1. Sklep internetowy MEDITRONIK, dost臋pny pod adresem internetowym B2BMEDITRONIK.COM.PL, prowadzony jest przez MEDITRONIK SP. Z O.O. z siedzib膮 w WARSZAWIE 02-952, UL. WIERTNICZA 129 wpisanego do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy w/dla M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE , XX Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000184347, o kapitale zak艂adowym 51 000,00 Z艁, NIP 526-02-04-989, REGON 008085993

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsi臋biorc贸w i okre艣la zasady i tryb zawierania z Przedsi臋biorc膮 Umowy Sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu.

搂 2
Definicje

1. Sprzedawca 鈥 MEDITRONIK SP. Z O.O. z siedzib膮 w WARSZAWIE przy ul. WIERTNICZEJ 129, kod pocztowy 02-952, wpisany do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy w/dla M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE , XX Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000184347, o kapitale zak艂adowym 51 000,00 Z艁, NIP 526-02-04-989, REGON 008085993

2. Klient - ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
3. Przedsi臋biorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym B2BMEDITRONIK.COM.PL
5. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
8. Konto - konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.
10. Formularz zam贸wienia - interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
11. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.
12. Produkt - dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
13. Umowa Sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 - stosowanie do cech Produktu - umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.

搂 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 02-952 WARSZAWA POLSKA; UL. WIERTNICZA 129
2. Adres e-mail Sprzedawcy: OFFICE@MEDITRONIK.COM.PL
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +22 651 72 42
4. Numer fax Sprzedawcy: +22 651 72 46
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  BNP Paribas Bank Polska S.A., NR: 41 1750 0009 0000 0000 0283 0884
6. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w godzinach: 8:30 鈥 16:30

搂 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:
a. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

搂 5
Informacje og贸lne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami netto ( nie uwzgl臋dniaj膮 podatku VAT).
4. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

搂 6
Zak艂adanie Konta w Sklepie

1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych:
NAZWA I DANE FIRMY, OSOBA KONTAKTOWA, DANE TELEADRESOWE: DANE DO F-RY, ADRES DOSTAWY, ADRES E-MAIL, DANE REJESTROWE: NIP, KRS.

2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.

搂 7
Zasady sk艂adania Zam贸wienia

W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:
1. zalogowa膰 si臋 do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪o koszyka鈥 (lub r贸wnoznaczny);
3. zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;
4. je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji - wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia,
5. klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥/klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥 oraz potwierdzi膰 zam贸wienie, klikaj膮c w link przes艂any w wiadomo艣ci e-mail,
6. wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem 搂 8 pkt 3.

搂 8
Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:
a. Przesy艂ka kurierska, przesy艂ka kurierska pobraniowa.
b. Odbi贸r osobisty dost臋pny pod adresem: WIERTNICZA 129, 02-952 WARSZAWA

2. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
a. P艂atno艣膰 przelewem na konto Sprzedawcy
b. P艂atno艣ci elektroniczne
c. P艂atno艣膰 za pobraniem

d. P艂atno艣膰 got贸wk膮 przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym
e. P艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮 przy odbiorze osobistym

3. Je偶eli Klient posiada podpisan膮 umow臋 kredytow膮 z firm膮 Meditronik Sp. z o.o., obowi膮zuj膮 w贸wczas sposoby i terminy p艂atno艣ci okre艣lone w indywidualnej umowie.

4. Sta艂ym, rzetelnym odbiorcom umo偶liwiamy przed艂u偶on膮 p艂atno艣膰 na warunkach ustalanych bezpo艣rednio z zainteresowan膮 stron膮.
Pobierz formularz wniosku o nadanie limitu kredytowego (.pdf, 47KB).

搂 9
Wykonanie umowy sprzeda偶y

1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 7 Regulaminu.
2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y - w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
b. p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.
c. p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze osobistym przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci GOT脫WK膭 LUB KART膭 P艁ATNICZ膭 PRZY ODBIORZE TOWARU lub w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowo艣ci przesy艂ki do odbioru.
d. Je偶eli Klient posiada podpisan膮 umow臋 kredytow膮 z firm膮 Meditronik Sp. z o.o., obowi膮zuj膮 w贸wczas terminy p艂atno艣ci okre艣lone w indywidualnej umowie.
4. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 odbi贸r osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze偶eniem ust臋pu 5 niniejszego paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
5. A W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.
B W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, Klient ma mo偶liwo艣膰 偶膮dania dostarczenia Produkt贸w cz臋艣ciami lub te偶 dostarczenia wszystkich Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.
6. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y,

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. W przypadku towar贸w z nietypowym terminem dostawy, niezale偶nym od Sprzedaj膮cego, Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalenia z Klientem dostawy towaru
9. W przypadku towar贸w z nietypowym terminem dostawy, niezale偶nym od Sprzedaj膮cego, Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo odmowy dostawy towaru i anulowania zam贸wienia, o czym poinformuje Klienta w wiadomo艣ci e-mail wys艂anej na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta

10. Dostawa Produktu odbywa si臋 na TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ, A TAK呕E NA TERENIE INNYCH PA艃STW, SPRZEDAJ膭CY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY SPRZEDA呕Y NA TERENY SPORNE / OBJ臉TE RESTRYKCJAMI.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
12. Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.


搂 10
Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje dotycz膮ce niezgodno艣ci otrzymanego towaru z zam贸wieniem musz膮 by膰 zg艂oszone w ci膮gu 5 dni roboczych od chwili otrzymania przesy艂ki.

2. Uwzgl臋dniamy reklamacje jako艣ciowe uzasadnione niezgodno艣ci膮 rzeczywistych parametr贸w z parametrami katalogowymi.
3. Reklamacji nie podlega towar uszkodzony w wyniku wadliwego monta偶u lub instalacji.
4. Pe艂nowarto艣ciowy towar nie podlega zwrotowi.
5. Jedynie w uzasadnionych przypadkach mo偶emy uwzgl臋dni膰 zwrot towaru w terminie do 5 dni roboczych od daty zakupu. Koszt zwrotu - 5% warto艣ci netto - ale nie mniej jak 30 pln netto.

搂 11
Gwarancja i R臋kojmia za wady

1. Wszystkie towary oferowane przez Sklep s膮 fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Towary sprzedawane przez Sprzedawc臋 mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 udzielon膮 przez producenta, dystrybutora lub Sprzedawc臋.
3. Standardowo produkty wystawione w Sklepie obj臋te s膮 12 miesi臋czn膮 gwarancj膮 za wyj膮tkiem okre艣lonych akcesori贸w. W celu uzyskania bli偶szych informacji dotycz膮cych gwarancji U偶ytkownik mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@meditronik.com.pl
4. Dowodem gwarancji jest faktura zakupu oraz opakowanie fabryczne lub zast臋pcze urz膮dzenia.
Pobierz formularz RMA(.pdf, 72KB)
5. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi w przypadku umowy sprzeda偶y zawieranej z Przedsi臋biorc膮 jest wy艂膮czona
na podstawie art. 558 搂 1 kodeksu cywilnego.

搂 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 - tak偶e w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:
a. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

搂 13
Postanowienia ko艅cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci.
4. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Kategorie