Szafa wisząca 19″ 9U 600x450x503

Linia ekonomicznych szaf wiszĄcych do zastosowaä w ma?ych i ?rednich instalacjach system˘w teleinformatycznych oraz zabezpieczeä. Szafy CCSW idealnie nadajĄ si© r˘wnieľ do wykorzystania w budowie tzw. lokalnych punkt˘w dystrybucyjnych o nieduľej g©sto?ci okablowania. Produkty tej serii wymagajĄ samodzielnego montaľu. W zamian oferujĄc elastycznĄ logistyk© oraz niskie koszty transportu, zachowujĄc jednocze?nie wszystkie cechy funkcjonalne, charakterystyczne dla klasycznych szaf dostarczanych w tradycyjnej formie. Konstrukcja wszystkich szaf serii CCSW zosta?a zaprojektowana z my?lĄ o najdrobniejszych szczeg˘?ach tak, aby ich montaľ oraz eksploatacja przebiega?y na wysokim poziomie bezpieczeästwa i komfortu.

SKU: SECURITYNET CCSW-0604-9U Kategoria: Indeks producenta: CCSW-0604-9UEAN: 5904169100425